Navigácia

Zelená škola

Navigácia

 • ☀️🌷MDD 2023👩🧑🏃🏼‍♂️🤸🏼‍♂️

  Dňa 01.06.2023 sa na ZŠ s MŠ, Novozámocká 129 konal zážitkový program pre žiakov našej školy, ktorý bol rozdelený do dvoch etáp. Vďaka priaznivému slnečnému počasiu sa v krásom zelenom areáli našej školy uskutočnili súťaže a opekačka.

  Naši ukrajinskí prváčkovia si užili program plný aktivít pri hrádzi, pričom samotný deň začali vo svojej kmeňovej triede maľovaním nádherných obrázkov s tematikou MDD.

  Najmenší škôlkari z OD si s pani učiteľkami vyšli na sladkú odmenu v podobe zmrzliny a tiež si spestrili deň na detskom ihrisku.

  Dúfame, že všetky naše deti zažili pestý deň, na ktorý budú radi spomínať.

  Váš tím ZŠ s MŠ, Novozámocká 129

 • Naháňačka s Niki 🏃🍃💦

 • Čítajme si 2023 📖

  Aj tento školský rok sme sa zapojili do projektu Čítame si . Čítali sme si v škole, v školskom areáli, na kalvárii, na hrade, všade kde sme len chceliDo tohto projektu sa zapojili: trieda UA, 2. trieda, 3. trieda a 5. - 9. trieda.

   Prečítané diela: 

  :) Operácia Orech "dedkovia" - Andrea Gregušová,

  :) Bola raz prvá trieda - Krista Bendová,

  :) Povesti o slovenských hradoch - Štefan Moravčík,

  :) Uletené rozprávky pre veľké deti a malých dospelých - O. Olivieri,

  :) Rozprávky štrbavej opičky - Jana Šrámková,

  :) Vrzgoši - Tom Fletcher.

 • Čítankové turné

  Naše čítankové "turné" začalo v školskom altánku na pôde našej školy. Dnes sme sa rozhodli pre pokračovanie na Kalvárii. Tým sme samozrejme určite ešte neskončili a naše dobrodružstvo pokračuje...

 • 🎨Prírodná galéria 🐸🐭🦒🐰🐈🦔

  Aj vďaka veľkému úspechu bude naša Prírodná galéria sprístupnená  do konca školského roka.

  Prídite sa pozrieť aj vy do nášho školského areálu. Nájdete v ňom krásne práce našich žiakov (dozviete sa niečo nové o vtáčikoch či iných zvieratách a môžete si vyskúšať vyriešiť aj zvieracie hádanky). Tešíme sa na vás ! 

 • Školský futbalový turnaj na ZŠ s MŠ Novozámocká , Nitra

  Dňa 11.05.2023 sa uskutočnil futbalový turnaj žiakov II.stupňa za účasti 4 škôl: ZŠ Fatranská, ZŠ Krčméryho, ZŠ Zbehy a my ako pozývajúca škola.

  Akcia prebehla v priateľskej atmosfére. Zaznamenali sme len pozitívne ohlasy zúčastnených. Hodnotenie jednotlivých zápasov prebiehalo podľa propozícii, t.j.: vyhratý zápas 3 body, remíza 1 bod a prehra 0 bodov. Hralo sa 2 x 10min., každé družstvo s každým podľa tabuliek.

  Výsledky jednotlivých zápasov v skupine:
  Fatranská x Krčméryho               16:0
  Fatranská x Novozámocká          1:1
  Fatranská x Zbehy                       7:2

  Novozámocká x Krčméryho       13:0
  Novozámocká x Zbehy                 3:1
  Zbehy x Krčméryho                       9:0

  Na prvom mieste sa umiestnili žiaci zo ZŠ Fatranská, na druhom mieste sa umiestnili domáci futbalisti zo ZŠ Novozámocká, na treťom mieste bola ZŠ Zbehy a na štvrtom mieste ZŠ Krčméryho.

  V súboji o tretie miesto sa stretli školy ZŠ Zbehy a ZŠ Krčméryho s výsledkom 13:0 v prospech ZŠ Zbehy.

  O víťaza celého turnaja si zahrali chlapci zo ZŠ Novozámocká a ZŠ Fatranská, kde futbalisti domáceho družstva tesne podľahli futbalistom zo ZŠ Fatranská s výsledkom 1:2 a víťazom sa tým pádom stala ZŠ Fatranská.

  Každý z tímov si odniesol ocenenie vo forme účastníckej medaile a družstvá, ktoré sa umiestnili na 1 až 3.mieste získali pre svoju školu pohár.

 • Oznam pre rodičov

  Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry budú vydávať rozhodnutia o prijatí žiaka od 05.06.2023.

 • Milí rodičia, milé deti, tešíme sa na Vás!

  Na základe Usmernenia k zápisu a prijímaniu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky a predprimárneho vzdelávania vydaného MŠVVaŠ SR a po dohode so zriaďovateľom Mesto Nitra sa zápis do 1. ročníka základnej školy uskutoční v termíne od 17. 04. – 21. 04. 2023 a do materskej školy od 03.05. - 04.05.2023.

  Informácie a tlačivá súvisiace so zápisom do 1. ročníka základnej školy a materskej školy na školský rok 2023/2024 nájdete v týchto dokumentoch:

  Prihláška na vzdelávanie do základnej školy

  Prihlaska_1._rocnik(2).pdf

  Zápis do 1. ročníka na školský rok 2023/2024

  Pokyny_zapis_23.pdf

  Príloha č. 1: Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu

  Priloha_1.docx

  Príloha č. 2: Písomné vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní

  Priloha_2.docx

  Príloha č. 3: Vyhlásenie zákonných zástupcov dieťaťa/ zástupcu zariadenia

  Priloha_3.docx

  Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

  Ziadost_do_MS(1).docx

   

   

   

   

 • ✍3. celoškolská súťaž: spisovatelia a spisovateľky✍

  Podľa názvu ste určite odhalili, že tretia celoškolská súťaž na našej škole preverila pisateľské zručnosti našich žiakov a žiačok. Na prvom stupni, teda mladšie deti, dostali za úlohu opísať krasopisne minimálne 5 viet. Pri tejto aktivite si precvičili aj svoju trpezlivosť a popracovali na zdokonaľovaní ich ťahov písma. Na druhom stupni bolo zadanie kreatívne. Starší žiaci a žiačky mali za úlohu vytvoriť vlastný príbeh, ktorý obsahoval minimálne 10 viet. 

  Do súťaže sme dostali 15 prác, na niektorých na druhom stupni pracovali aj dvojice. Vyberanie finalistov a finalistiek bolo opäť veľmi náročné, aj preto sme udelili dve prvé a dve druhé miesta pre mladšie deti. A tak sme zagratulovali k tretiemu miestu Terézii Pilovej, k druhému miestu Márii Kolárovskej a Viktórii Kučerovej. Prvé miesto získala Marika Biháriová a Adam Brezina. 

  Na druhom stupni oslavovala tretie miesto Nikolietta Kundryk z deviatej triedy, druhé miesto patrilo Renému Krchovi a Kristiánovi Kučerovi, taktiež deviatakom a na prvom mieste skončila ôsmačka Vanesa Kučerová. 

  Opäť ďakujeme za každú jednu prácu a sme mimoriadne radi, že sa súťaž medzi deťmi uchytila a majú o ňu záujem. Bohužiaľ, v súťaži nemôže vyhrať každý, no sme nesmierne radi za každého žiaka a žiačku, ktorí prejavili záujem, snahu a urobili niečo navyše. Každý jeden z nich vyhral nad sebou už len tým, že niečo skúsili a zapojili sa. Snažili sa o niečo viac, ako je povinné, urobili niečo viac, ako učitelia vyžadujú.

   

 • Finančné vzdelávanie od UniCredit Bank👍👀

  Počas minulého týždňa na našej škole prebehla hodina, ktorú odučila zamestnankyňa UniCredit Bank, išlo o zapojenie sa do UniCredit EducationWeek, ktorý prebiehal v celej Európe. Takéto vzdelávanie prebehlo celkovo v 7 krajinách ako partnerský projekt s programom Teach fo rall, a teda i Teach for Slovakia.

  Zamestnanci UCB boli vyškolení počas februára ako správne odučiť hodinu, aby bola zrozumiteľná, pútavá a mala pridanú hodnotu. Na hodine sa žiaci a žiačky dozvedeli o tom, aké výhody má pravidelné sporenie a aké sú princípy správneho šetrenia. Na základe konkrétneho matematického príkladu, ktorý bol o rodinných financiách, sa v triede viedla diskusia o tom, aké výdavky rodina musí počas mesiaca uhradiť a koľko fiktívnej rodine zo slovnej úlohy na konci mesiaca zostane.

  V spätnej väzbe žiaci a žiačky ocenili najmä vysvetlenie princípu sporenia a označili to aj za najväčšiu pridanú hodnotu hodiny. Okrem vedomostí decká dostali od zamestnankyne z UniCredit Bank písacie potreby a kalkulačky, ktoré sa im zídu na hodinách matematiky.

 • 🤞Celoškolská súťaž✌ alebo na ceste k rozvoju vlastnej motivácie

   

              Druhá celoškolská súťaž roztancovala našu základnú školu. Žiaci a žiačky dostali zadanie nahrať svoj najlepší tanec na maximálne 2 minúty. Tancovať mohli jednotlivo i v skupinách. Dostali sme celkovo 13 tanečných videí, minulotýždňová súťaž bola špecifická tým, že väčšina prác bola skupinová. To nás mimoriadne teší, pretože okrem určených cieľov ako motivácia prekonávať vlastne limity a práca na vlastnom projekte či rozumné trávenie voľného času cez prestávky a doma, sme posilnili aj tímovú spoluprácu.

              Keďže sa na prvom mieste zapojilo opäť viacero detí, vybrali sme prvé tri miesta. Na treťom mieste bola trojica Adam Brezina, DanyloYeromenko a Dávid Kučera z 2.A. Druhé miesto patrilo Jarkovi Mojkovi z 2.B triedy a prvé miesto si zaslúžil Kevin Rafael z 1. triedy.Na druhom stupni sme z dôvodu menšieho počtu prác udelili dvemiesta. K druhému gratulujeme Nine Brestovskej a Natália Bartošová zo 7. triedy. Prvý skončil šiestak José Sebastian Rafael.

              Naďalej platí, že vyhrať môže žiak alebo žiačka, prípadne skupina, ktorá dodrží časový limit súťaže.Účasť je limitovaná pravdivosťou, slušnosťou a prácou výhradne cez prestávky, po škole či doma. Do aktivít je možné zapojiť aj učiteľa či učiteľku, no len ako poradný orgán, teda na minimálnu korekciu, nie priamy zásah do súťaže.Každú zapojenú prácu si vopred mimoriadne ceníme, pretože hlavným dôvodom realizácie daných súťaží je pomôcť posilniť vnútornú motiváciu našich žiakov a žiačok.

   

   

 • 💻Digitálny príspevok pre žiakov SR💻

  Cieľom národného projektu je podpora rozvoja digitálnych zručností vo všeobecnosti a to prostredníctvom podpory nákupu digitálneho vybavenia. Prostredníctvom vybavenia cieľových skupín potrebným digitálnym vybavením a softvérom sa aktívne nepriamo podporí využívanie digitálnych technológií aj vo vzdelávacom procese. Projekt má za cieľ aj zlepšiť inklúziu a prístup k digitálnym technológiám pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.  Projekt Digitálny žiak je určený pre žiakov základných, stredných a stredných odborných škôl. Na jeho konci je žiak schopný študovať digitálne, pripravený naplno rozvíjať svoj potenciál, získavať a zdokonaľovať svoje digitálne zručnosti, a teda uspieť v digitálnej dobe.

   

  Pre koho je projekt určený?

  Skupiny oprávnených užívateľov príspevku tvoria štyri skupiny žiakov, pričom sú z veľkej časti tvorené sociálnymi skupinami obyvateľstva v hmotnej núdzi, domácnosťami s nízkymi a podpriemernými príjmami a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Patria sem:

  • žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima)
  • žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí
  • žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60% mediánu  príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti, napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe)
  • žiaci prvého ročníka stredných škôl (pre školský rok 2022/2023)

  Ako to funguje?

  Národný projekt rešpektuje individuálne a špecifické potreby jednotlivých žiakov, a práve z tohto dôvodu ho môžu zákonní zástupcovia použiť na zakúpenie digitálneho zariadenia, ktoré je pre ich dieťa najvhodnejšie. Výška príspevku bola stanovená na základe konzultácií s Európskou komisiou a zohľadňuje 1,5 násobok životného minima, pričom hodnota príspevku je 350 eur. zariadenie musí byť nové (vyrobené v roku 2022 a neskôr), má minimálne dvojročnú záruku a garantovanú plnú podporu výrobcu minimálne na tri roky (na hardware a aj software vybavenie)

  V prípade, že patríte do skupiny oprávnených užívateľov a chcete získať svoj digitálny príspevok, vyplňte registračný formulár. Neprehliadnite ani sekciu najčastejšie kladených otázok v prípade doplňujúcich otázok neváhajte kontaktovať naše call centrum +421 (0) 232 284466.

  V prípade, že spĺňate podmienky a máte záujem o príspevok kontaktujte prosím mňa:

  e-mail:  zsmsnitra@gmail.com,  edupage, alebo osobne v čase od 7,00 hod do 15,00 hod.

  a so všetkým Vám pomôžeme.   

  riaditeľka školy

 • 🤞Celoškolská súťaž✌ alebo na ceste k rozvoju vlastnej motivácie

  Od polovice marca budú až do konca júna na našej škole prebiehať celoškolské súťaže. Počas minulého týždňa sme začali s prvým súťažným zadaním, ktorým bolo nakresliť najkrajší alebo najzaujímavejší obrázok. Z celej školy sa zapojilo 36 žiakov a žiačok. Hoci sme najprv chceli vybrať len jednu najlepšiu prácu za prvý i druhý stupeň, množstvo prác nás presvedčilo, že si odmenu zaslúžia i ďalší/-ie. Napokon sme ocenili prvé až tretie miesto na prvom i druhom stupni.

              Na prvom mieste za prvý stupeň skončila Shania z 2.A, k druhému miestu sme zagratulovali Romanke z 1. triedy a na treťom mieste sa umiestnil Sebastián zo 4. triedy. Na druhom stupni vyhrala so svojou kresbou Chanel zo 7. triedy, za ňou sa umiestnil Janko, deviatak. Tretie miesto si zaslúžil šiestak Martin.

  Každá súťaž potrvá od utorka rána do štvrtka (vrátane). Vždy v piatok prebehne vyhlásenie najlepších prác, ktoré vyberie porota. Práce z prvého stupňa hodnotia učitelia a učiteľky vyšších ročníkov a naopak, aby sme zaručili objektivitu.

              Vyhrať môže žiak alebo žiačka, prípadne skupina, ktorá dodrží časový limit súťaže.Účasť je limitovaná pravdivosťou, slušnosťou a prácou výhradne cez prestávky, po škole či doma. Do aktivít je možné zapojiť aj učiteľa či učiteľku, no len ako poradný orgán, teda na minimálnu korekciu, nie priamy zásah do súťaže.

  Každú zapojenú prácu si vopred mimoriadne ceníme, pretože hlavným dôvodom realizácie daných súťaží je pomôcť posilniť vnútornú motiváciu našich žiakov a žiačok. Nevybrali sme sa na jednoduchú misiu, no veríme, že sa nám podarí držať nastolený záujem počas prvého týždňa. Cieľom súťaží je motivovať žiakov a žiačky ZŠ, aby v škole prekonávali svoje limity, aby rozumne trávili voľný čas cez prestávky a aby sme zlepšili ich dochádzku, pretože okrem učenia v škole budú môcť pracovať na vlastnom projekte a budú schopní predviesť svoje talenty.

  Cena, ktorú poskytujeme výhercom a výherkyniam na prvom mieste je sladká odmena na prvom mieste a následne uvedenie všetkých troch mien na nástenkách na školských chodbách. Chceme tiež poskytnúť priestor na zviditeľnenie žiackych talentov na webovej stránke školy a školskom účte na sociálnej sieti Tik-Tok. Všetci súťažiaci a súťažiace, ktoré sa počas týždňov zapoja dostávajú 2 pečiatky navyše. Výherca/výherkyňa dostáva 5 pečiatok navyše, ide o odmenu, ktorú majú žiaci a žiačky nastavenú s triednymi učiteľmi a učiteľkami v triedach. Tieto pečiatky následne vymieňajú napríklad za pochvaly pre rodičov, sladkosti, jednotky  a podobne.

   

 • Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023

  Dňa 28.02.2023 bol v zbierke zákonov SR zverejnený zákon č. 65/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi“). Predmetná novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi s účinnosťou od 01.05.2023 mení a dopĺňazákon č. 544/2010 Z. z.
  o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“),čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“).Konsolidované znenie zákona o dotáciách je zverejnené tu:https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/544/20230501.html

   

  Zmeny v poskytovaní dotácií na stravu reagujú na neustále sa zvyšujúce životné náklady domácností s deťmi ako sú energie, potraviny, zvýšenie cien stravovania detí v školách z dôvodu úpravy finančných pásiem na nákup potravín na jedlo v zariadeniach školského stravovania, ako aj z dôvodu zvyšovania režijných nákladov v týchto zariadeniach. V nadväznosti na novú právnu úpravu zákona o dotáciách od 01.05.2023 pri poskytovaní dotácií na stravu dochádza k nasledovným zmenám:

   

  1. Výška dotácie na stravu

   

  Dotácia na stravu sa bude v zmysle § 4 ods. 6 zákona o dotáciách poskytovať v sume:

  1. 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti 
   v materskej škole (ďalej len „MŠ“) a odobralo stravu,
  2. 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole(ďalej len „ZŠ“) na prvom stupni a odobralo stravu,
  3. 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo stravu.

  Sumy poskytovanej dotácie na stravu boli stanové tak, aby pokryli náklady na nákup potravín na obed v 5. (najvyššom) finančnom pásme v zariadeniach školského stravovania, platné od 01.01.2023.

   

  1. Oprávnené deti na poskytnutie dotácie na stravu

   

  V zmysle § 4 ods. 3 zákona o dotáciách, dotáciu na stravu možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v MŠ a v ZŠ na dieťa, ktoré navštevuje:

  1. posledný ročník MŠ alebo ZŠ, ak rodič dieťaťaalebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivostirozhodnutím súdu,písomne požiada žiadateľa o dotáciu (ďalej len „zriaďovateľ školy“) prostredníctvom zariadenia školského stravovania, aby podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu na toto dieťa,
  2. MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „deti v HN/ŽM“),
  3. MŠ, ak v MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

   

  V nadväznosti na uvedené dotáciu na stravu v MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, t.j. deťom vo veku od 2. do 5. rokov (ďalej len „mladšie deti v MŠ“),bude možné poskytnúť:

  • na dieťa v HN alebo ŽM a v tomto prípade,rovnako, ako v zmysle zákona o dotáciách účinného do 30.04.2023, bude musieť mať zriaďovateľ MŠ preukázané, že ide o dieťa v HNalebo ŽM[1],
  • na každé dieťa v MŠ (okrem posledného ročníka MŠ), ak je v MŠ (okrem posledného ročníka MŠ)najmenej 50% detí v HN. V tomto prípade bude musieť mať zriaďovateľ MŠ preukázané, že aspoň 50% detí (okrem posledného ročníka MŠ) spĺňa podmienku dieťaťa v HN.

   

  V zmysle § 4 ods. 9 zákona o dotáciách, je možné deťom v HN/ŽM poskytovať dotáciu na stravu počas celého školského polroka, a to aj vtedy ak sa zmenia príjmové pomery domácnosti. Zriaďovateľ nemusí opätovne overovať, či mladšie deti v MŠ,na ktoré bol poskytnutý preddavok dotácie na stravu od 01.01.2023 z titulu dieťaťa v HN/ŽM, spĺňajú túto podmienku oprávnenosti na poskytnutie dotácie aj od 01.05.2023.V nadväznosti na zmeny kategórií oprávnených detí od 01.05.2023 je však potrebné tieto deti uviesť na nových zoznamoch oprávnených detí (viď. nižšie).

   

  Vzhľadom na skutočnosť, že z titulu dieťaťa v ŽM už nebudú oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu deti v ZŠ alebo v poslednom ročníku MŠ, bolo upravené aj poučenie v rámci Formulára na posúdenie príjmu domácnosti pri poskytnutí dotácie na stravu a školské potreby pre deti s osobitnou ochranou alebo deti, ktorých zákonný zástupca je osoba s osobitnou ochranou(v prílohe). Tento formulár je určený na posúdenie príjmu domácností mladších detí z Ukrajiny v MŠ, na ktoré nebol od 01.01.2023 poskytnutý preddavok dotácie na stravu a dieťa sa bude v školskej jedálni stravovať od 01.05.2023.

   

  V prípade detí navštevujúcich posledný ročník MŠ alebo ZŠ, bude možné dotáciu na stravu od 01.05.2023 poskytnúť len za podmienky, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivostirozhodnutím súdu (ďalej spolu len „rodič“)písomne požiada[2]zriaďovateľa školy prostredníctvom zariadenia školského stravovania, aby podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu na toto dieťa. O podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na stravu môže písomne požiadať aj zariadeniesociálnoprávnej ochrany detí a sociálnejkurately, v ktorom je dieťaťu poskytovaná starostlivosť pobytovou formou na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti(ďalej len „zariadenie SPOD a SK“)[3]. Dotáciu na stravu je možné na deti zo zariadenia SPOD a SK poskytnúť len v prípade,ak odoberajú obed v škole v rámci vyučovania alebo výchovno-vzdelávacieho procesu.

   

  K poskytnutiu dotácie na stravu pre túto kategóriu detí, ústredie pripravilo ako pomôcku odporúčaný vzor návratky pre rodičov detí/zariadenia SPOD a SK, v ktorej sa písomne vyjadria, či žiadajú alebo nežiadajú o poskytnutie dotácie na stravu (v prílohe). V prípade, ak rodič dieťaťa/zariadenie SPOD a SKnedoručí túto návratkuzariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým rodič/zariadenie SPOD a SK v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiada. Na uvedenú skutočnosť sú rodičia detí/zariadenia SPOD a SK upozornení v predmetnej návratke.

   

  Rodič dieťaťa/zariadenie SPOD a SK má možnosť žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu odvolať a v takomto prípade zriaďovateľškoly úradu oznámi „úbytok“ dieťaťa na príslušnom zozname oprávnených detí. 

   

  1. Predkladanie podkladov k poskytnutiu dotácie od 01.05.2023 a poskytnutie doplatku dotácie na stravu na obdobie od 01.05.2023 do 31.08.2023

   

  Vzhľadom na novú právnu úpravu zákona o dotáciách účinného od 01.05.2023, je dotáciu na stravu možné zriaďovateľovi poskytnúť len na vyššie uvedené kategórie oprávnených detí a v tejto súvislosti je nevyhnutné predložiť na úrady podklady k poskytnutiu dotácie na stravu (nové zoznamy oprávnených detí alebo žiadosť o poskytnutie dotácie v prípade nových žiadateľov), to najneskôr do 10.05.2023, ak má byť dotácia na stravu alebo doplatok dotácie na stravu poskytnutý do 25.05.2023.

   

  V tejto súvislosti si dovoľujeme informovaťnových žiadateľov, ktorí v tomto rozpočtovom roku nepožiadali o dotáciu na stravu a budú mať v škole oprávnené deti na poskytnutie dotácie, že bola upravená žiadosť o poskytnutie dotácie, a to prostredníctvom novelizácie vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o dotáciách. Predmetná vyhláška je v súčasnosti legislatívnom procese a po jej vyhlásení v zbierke zákonov SR, bude táto zverejnená na webovom sídle ústredia, kde sú zverejnené aj ďalšie informácie k podávaniu žiadostí o dotácie. V tejto súvislosti uvádzame, že povinnou prílohou žiadosti o poskytnutie dotácie na stravu sú v zmysle § 10 ods. 4 písm. b) zákona o dotáciách aj nižšie uvedené zoznamy oprávnených detí.

   

  Zriaďovateľ, ktorému v tomto rozpočtovom roku bol poskytnutý preddavok dotácie na stravu, vzhľadom nazmeny kategórií opravených detí je povinný v zmysle novej právnej úpravy, oznámiť úradu nové skutočnosti od 01.05.2023 rozhodujúce na výpočet sumy dotácie na stravu.Nakoľkov zmysle § 4 ods. 8 zákona o dotáciách, sa dotácia na stravu poskytuje len na dieťa uvedené v zoznamoch oprávnených detí,k poskytnutiu dotácie od 01.05.2023 je nevyhnutné zo strany zriaďovateľa predložiť úradunové zoznamy oprávnených detí (v prílohe).

   

  Do zoznamu oprávnených detí na poskytnutie dotácie podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách, zriaďovateľ uvediedieťa len v prípade, ak rodičdieťaťa/štatutárny zástupca zariadenia SPOD a SKpožiadalo poskytnutie dotácie na stravu (návratka).Do zoznamov  mladších detí v MŠ,zriaďovateľ uvedie deti v HN/ŽM v MŠ (okrem posledného ročníka MŠ),ktorým bola poskytovaná dotácia na stravu z tohto titulu do 30.04.2023 a zároveň do zoznamov uvedie prípadný prírastok dieťaťa v HN/ŽM. Z dôvodu posúdenia poskytnutia dotácie na každé mladšie dieťa v MŠ,zriaďovateľ do počtu detí v MŠnezapočítavadeti z posledného ročníka MŠ.Vzhľadom na nevyhnutnosť viesť samostatnú evidenciu poskytovania dotácie na stravu deťom z Ukrajiny, tieto deti zriaďovateľ uvádza na samostatných zoznamoch.

   

  Za správnosť údajov uvedených v zoznamoch detí, zodpovedá zriaďovateľ a v tejto súvislosti uchováva podklady súvisiace s jej poskytnutím (potvrdenia o deťoch v HN/ŽM, návratka od rodiča/zariadenia SPOD a SK). Tieto podklady potvrdzujúce oprávnenosť detí na poskytnutie dotácie na stravu nie je potrebné úradu k zoznamom detí predkladať.

  Doplatok dotácie na stravu na obdobie od 01.05.2023 do 31.08.2023

   

  V zmysle prechodného ustanovenia § 16 g zákona o dotáciáchmá zriaďovateľ nárok na poskytnutie doplatku dotácie na stravu na obdobie od 01.05.2023 do 31.08.2023, vo výške rozdielu medzi dotáciou na stravu podľa zákona o dotáciách účinného od 01.05.2023
  a poskytnutou dotáciou na stravu podľa zákona o dotáciách účinného do 30.04.2023.

   

  Upozorňujeme zriaďovateľov, že v zmysle vyššie citovaného prechodného ustanovenia je doplatok dotácie na stravuna obdobie od 01.05.2023 do 31.08.2023 možné poskytnúťlen v prípade,ak zriaďovateľ doručí úradu skutočnosti rozhodujúce pre výpočet sumy doplatku dotácie na stravu (zoznamy oprávnených detí)najneskôr do 10.05.2023.Za splnenia tejto podmienky bude zriaďovateľovi doplatok dotácie na stravu poskytnutý do 25.05.2023.

   

  V tejto súvislosti zároveň upozorňujeme, že:

  • ak zriaďovateľ zmeny rozhodujúce pre výpočet sumy dotácie od 01.05.2023 oznámi úradu v zmysle § 4 ods. 10 písm. a) zákona o dotáciách do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala, t.j. do 31.05.2023, na deti uvedené v nových zoznamoch oprávnených detí, budemožné poskytnúť dotáciu na stravu od 01.05.2023 a zriaďovateľ ich bude môcť zahrnúť do zúčtovania dotácie na stravu za rozpočtový rok 2023 (ak zriaďovateľ nepredloží nové zoznamy oprávnených detí v mesiaci máj 2023, ale predloží ich napr. do 31.06.2023, na deti bude možné poskytnúť dotáciuaž od 01.06.2023). Zriaďovateľ však bude musieť,deti uvedené na zoznamoch oprávnených detí,doručených na úrad po 10.05.2023, stravovať z vlastných zdrojova doplatok dotácie na stravu mu bude poskytnutý až pri koncoročnom zúčtovaní dotácie na stravu, t.j. do 31.03.2024.

   

  • ak zriaďovateľvôbec nepredloží nové zoznamy oprávnených detí na poskytnutie dotácie na stravu, nebude môcť použiť poskytnutý preddavok dotácie na stravovanie detí od 01.05.2023 do 31.08.2023,nakoľko na dieťa bol poskytnutý preddavok dotácie v zmysle zákona účinného do 30.04.2023z iného titulu(napr. išlo o dieťa bez daňového bonusu, alebo o dieťa v ZŠ alebo v poslednom ročníku MŠ v HN/ŽM, na ktoré už od 01.05.2023 nemožno dotáciu poskytnúť z  titulu dieťaťa v HN/ŽM; v prípade mladších detí v MŠ sa síce titul oprávnenosti detí v HN/ŽM nezmenil, avšak vzhľadom na skutočnosť, že dotácia na stravu pre každé dieťa v MŠ, sa poskytuje od 01.05.2023 už bez detí v poslednom ročníku MŠ, bez predloženia nových zoznamov, nie je možné posúdiť splnenie podmienky aspoň 50% detí v HN).

   

  1. Poskytovanie dotácií na stravu

   

  V zmysle § 4 ods. 6 zákona o dotáciách, sa dotácia na stravu poskytuje paušálne vo vyššie uvedených sumách za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu, a to aj v prípade ak zariadenie školského stravovania pripraví stravu v nižšej sume.Dotácia na stravu je určená prioritne na zabezpečenie obeda a ak zariadenie školského stravovania pripraví stravu v nižšej sume ako je výška dotácie, uvedený rozdiel môže byť následne použitý napr. na skvalitnenie jedla, rozšírenie jedla o doplnkové jedlo alebo na úhradu režijných nákladov s cieľom skvalitnenia kultúry stravovania v zariadení školského stravovania. Napríklad, v prípade materských škôl, je možné z poskytnutej sumy dotácie na stravu pokryť okrem obeda, aj desiatu a olovrant, v niektorých prípadoch aj časť režijných nákladov.

  V prípade nejasností vo vyššie uvedenom postupe pri poskytovaní dotácií na stravu Vám odporúčame komunikovať s príslušným úradom alebo s ústredím, ktorých zamestnanci Vám poskytnú náležité usmernenie a poradenstvo.

   

  Prílohy:

   

  • Formulár na posúdenie príjmu domácnosti pri poskytnutí dotácie na stravu a školské potreby pre deti s osobitnou ochranou alebo deti, ktorých zákonný zástupca je osoba s osobitnou ochranou
  • Žiadosť rodiča dieťaťa alebo fyzickej osoby, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu o podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na stravu (návratka), vrátane informácie o poskytovaní dotácie na stravu od 01.05.2023
  • Žiadosť zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o poskytnutie dotácie na stravu (návratka), vrátane informácie o poskytovaní dotácie na stravu od 01.05.2023
  • Zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu v poslednom ročníku MŠ podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách (deti na základe žiadosti rodiča alebo zariadenia SPOD a SK)
  • Zoznam detí z Ukrajiny oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu v poslednom ročníku MŠ podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách (deti na základe žiadosti rodiča alebo zariadenia SPOD a SK)
  • Zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu v ZŠ na prvom stupni podľa
   § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách (deti na základe žiadosti rodiča alebo zariadenia SPOD a SK)
  • Zoznam detí z Ukrajiny oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu v ZŠ na prvom stupni podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách (deti na základe žiadosti rodiča alebo zariadenia SPOD a SK)
  • Zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu v ZŠ na druhom stupni podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách (deti na základe žiadosti rodiča alebo zariadenia SPOD a SK)
  • Zoznam detí z Ukrajiny oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu v ZŠ na druhom stupni podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách (deti na základe žiadosti rodiča alebo zariadenia SPOD a SK)
  • Zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu v MŠ, okrem posledného ročníka MŠ, podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách (mladšie deti v HN/ŽM v MŠ)
  • Zoznam detí z Ukrajiny oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu v MŠ, okrem posledného ročníka MŠ, podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách (mladšie deti v HN/ŽM)
  • Zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu v MŠ, okrem posledného ročníka MŠ, podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách (každé mladšie dieťa v MŠ, ak je najmenej 50% detí v HN)

   

   

   

  [1] Potvrdenie, že ide o dieťa v HN, pričom splnenie tejto podmienky je možné overiť prostredníctvom Over Si alebo potvrdenie, že ide o dieťa v ŽM vydané úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) v nadväznosti na predloženie Formulára na posúdenie príjmu zákonným zástupcom dieťaťa na úrad.

  [2] Pod písomnou žiadosťou je možné chápať požiadanie v listinnej aj v elektronickej forme. Vzhľadom na novú právnu úpravu, odporúčame pri príprave zoznamov oprávnených detí od 01.05.2023 použiť vzor návratky, ktorá bola pripravená ako pomôcka pre zriaďovateľov, nakoľko k žiadosti o dotáciu musia mať jednoznačne preukázané splnenie podmienky podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách (v prípade použitia elektronického spôsobu zistenia údajov o vyslovení súhlasu, resp. nesúhlasu rodiča prostredníctvom Edupage, je nevyhnutné zabezpečiť, aby tieto údaje (vyjadrenie rodiča) zostali uschované pre účely následného overenia oprávnenosti detí na poskytnutie dotácie na stravu). 

  [3]Ak je starostlivosť o deti vykonávaná v domácom prostredí profesionálnej rodiny, nakoľko táto je organizačnou súčasťou zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, písomnú žiadosť podáva toto zariadenie, nie profesionálny rodič.

 • Kam na strednú školu🛠⚒⛏🗜⚙

  Dnes zážitkový deň na SOU Stavebnej v Nitre.  Chlapci zaujatí, usilovne a vytrvalo pracovali.

 • Aktivity v školskom klube

 • 👺👻👽🤖🐱‍🚀🦇K A R N E V A L V Z Š A M Š

 • Testovanie 9 2023

  Dňa 22. marca (streda) 2023 sa uskutoční v našej škole testovanie deviatakov, žiaci ročníkov 5 - 8. budú mať riaditeľské voľno. Prikladáme v dokumente  základné informácie o testovaní:

  Zakladne_informacie_T9_2023.pdf


 • 💝Valentín v 2. A triede💌

  Aj dnes to bolo o priateľstve, spolupráci, tolerancii a dôvere medzi nami.

 • Píp, píp! Ako správne prikrmovať🐦

  Žiaci druhého stupňa sa na hodinách biológie oboznámili s témou prikrmovania našich vtáčikov v zime. Dozvedeli sa o vhodných druhoch potravy, ale aj o tých, ktorými by sme im mohli ublížiť. Vyrobili sme niekoľko vtáčich krímidiel a rozmiestnili ich v školskom areáli.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra
  Novozámocká 129, 949 05 Nitra
 • Základná škola (mobil): 0908 398 169

  Materská škola - 0904 599 808
  Školská jedáleň - 0908 134 035


Fotogaléria