Navigácia

Zelená škola

Navigácia

 • Vystúpenie žiakov v rámci bubnového krúžku vo Vianočnom mestečku na Svätoplukovom námestí👏🏻👏🏻

 • 👧🏻👦🏻🎅🏻🤴🏻👸🏻🧚🏻‍♂️🧚🏻‍♀️

 • Kam na strednú školu?

  Žiaci 8. a 9. ročníka našej školy počas dní otvorených dverí navštívili viaceré stredné odborné učilištia v Nitre, kde mali možnosť vyskúšať si rôzne povolania. Murovali, vyrábali z dreva, zapájali vodoinštaláciu či piekli. Prostredníctvom zážitku zistili, ako pracuje pekár, cukrár, murár, stolár, inštalatér, dokonca i kominár. Milým prekvapením pre nás bolo stretnutie s bývalým žiakom našej školy, dnes s už vyučeným kominárom. Neskrýval nadšenie zo stretnutia s nami. Zároveň sa nám úprimne zdôveril, že začiatky štúdia pre neho neboli vôbec ľahké. Chvíľu mu trvalo, kým si zvykol na pravidelnú dochádzku do školy. Majstri odborného výcviku nešetrili chválou, tento žiak dnes patrí medzi najlepších žiakov školy. Budúci školský rok ho čaká maturita, plánuje aj štúdium na vysokej škole.

 • 🎅🏻Mikuláš 2022 v ZŠ a MŠ🍬🍭🍏🧅

 • 💻Grantový program DIGITAL PRE NITRU z Nadačného fondu Jaguar Land Rover v Nadácii Pontis

   

  V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu je našim cieľom  zvýšiť počítačovú a čitateľskú gramotnosť našich žiakov so smerovaním k rozlíšeniu pravdivých a nepravdivých informácií na internete, znížiť ich riziko zraniteľnosti v konfrontácii s hoaxami a podvodmi, zároveň rozvíjať komunikačné schopnosti a názory, ktoré budú podopreté faktami.

  V mene našich pedagógov a žiakov ďakujeme za podporu projektu, vďaka ktorému sme nakúpili tablety pre žiakov.

 • 🎵🥁🥁Bubnovačka 2022 - "Aby bolo deti lepšie počuť!“.

  Podujatie, ktoré má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie.

 • Záložka do knihy spája školy

   

  Počas 13. ročníka česko-slovenského projektu ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY = ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY  sa nám so žiakmi podarilo vyrobiť viac ako 80 ks záložiek, ktoré sme si následne vymenili so žiakmi parterskej školy v Dúbňanoch (v Českej republike).

 • Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice - knižný strom prianí🌳

  Realizácia 18. ročníka celoslovenského projektu "Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice" - 24. októbra 2022 - na tému Knižný strom prianí. Hlavným cieľom podujatia bolo zaujímavými, tvorivými a hravými aktivitami vybudovať pozitívny prístup žiakov ku knihám či školskej knižnici, rozvíjať ich predstavivosť aj kreativitu a taktiež poukázať na dôležitosť spolupráce a silu priateľstva .

 • 🥳🎭👸🏻🎩👻HALLOWEEN👻

 • 🚀Staviame z lega🚢

 • Vyučovanie 21. storočia už aj na našej škole

 • NAJKRAJŠIA SOPKA - vyhodnotenie súťaže🌋

  Dňa 13.10. 2022 sa konalo hlasovanie za najkrajšiu sopku, ktorú žiaci vyrábali na hodinách chémie. Hlasovania sa zúčastnilo 98 osôb / pedagógov a žiakov/. 

  Na 1. mieste s počtom hlasov 32 zahviezdila - Cigánska sopka žiakov 9. ročníka

  2. miesto s počtom hlasov 19 získala sopka žiakov 7. ročníka - Guňa

  Na 3. mieste s počtom hlasov 18 si hlasy hlasujúcich vyslúžila sopka žiakov 8. ročníka - Vstúp a zomrieš

  4. miesto získala - Bengálska sopka

  5. miesto patrilo - Doline smrti 

  6. miesto s najmenším počtom hlasov získala sopka - Anonym

  Všetkým blahoželáme!

 • 🍎🍏Medzinárodný deň jablka - 21. október

  Vedeli ste, že existuje Deň jabĺk? My sme si ho poriadne užili, bol to zábavný, poučný deň aj so sladkou  maškrtou.

 • 🤲🏻Svetový deň umývania rúk mydlom👧🏻👦🏻

  Aká je dôležitá čistota rúk sa dnes učili naši najmenší škôlkari 

 • 🧑🏻POĎ HRAŤ BASKETBAL🏀

 • sutaz@zahrada.sk

  Milí priatelia a priaznivci našej školy, od dnes až do 12.10. do 24:00 je možné hlasovať za našu školu. Ako hlasovať?

  • Prejdite na stránku https://www.zahrada.sk/magazine/sutaz-pre-materske-a-zakladne-skoly-hlasujte-za-skolu-a-vyhrajte-rocne-predplatne-zaujimaveho-casopisu/
  • Kliknite na "Chcem hlasovať za školu"
  • Vyberte si školu, ktorej chcete odovzdať hlas. Môžete vybrať najviac jednu školu z každého kraja, alebo hlasovať len za jednu jedinú školu – svojho favorita.
  • Vyplňte svoje kontaktné údaje v časti "9- Záver"a odošlite formulár.
  • Po ukončení hlasovania vyžrebujeme zo všetkých hlasujúcich troch výhercov, ktorí získajú ročné predplatné jedného z časopisov Môj dom, Záhrada, alebo Pekné bývanie.
  • Súťaž bude mať celkom štyroch výhercov: dvoch, ktorí budú mať v dobe ukončenia hlasovania v súťaži najviac hlasov (prvé a druhé miesto) a dvoch, ktorých určí porota zložená z členov redakcie a partnera súťaže (tretie a štvrté miesto). Šancu vyhrať tak majú aj školy, ktoré v hlasovaní získajú menej hlasov. Výsledky hlasovania zverejníme po ukončení hlasovania.

  Školy sú abecedne zoradené podľa krajov. Systém hlasovania je ošetrený proti viacnásobnému hlasovaniu, aby sa predišlo podvodom. Ak chce v jednej rodine na jednom zariadení hlasovať viac ľudí, dá sa to len tak, ak si stránku otvoria v inom prehliadači (google chrome, firefox, edge...), prípadne je nutné použiť iné zariadenie (mobil, tablet,...).

  Organizátor súťaže si vyhradzuje právo neudeliť výhru súťažiacemu, ktorý získal najviac hlasov v prípade, že má pochybnosti o získaní hlasov alebo akéhokoľvek jednania súťažiaceho, ktoré by bolo v rozpore so zásadami fair play či dobrými mravmi (napr. nakúpenie hlasov, získanie hlasov neobvyklým spôsobom, hlasovaním automatizovaným systémom, a pod.)

  Držme si  palce!

 • Spoznajme 🌳zelenú školu🌞

  Nehovorili sme žiakom a žiačkam, nemuseli sme. Povedal im to názov hry za nás. Interaktívna aktivita, ktorú má škola zapožičanú, deti previedla otázkami o životnom prostredí, jeho ochrane a našej úlohe v celom procese. Hra pracuje nielen s touto dôležitou témou, ale aj na posilnení tímového ducha v triedach a medzi jednotlivými kolektívmi, taktiež na rozvoji počítačovej a čitateľskej gramotnosti a pripomína či učí nové poznatky z biológie.

 • Vitaj, nový školský rok

  Bubnový workshop Campana Batucada, v rámci projektu URBAN - On Stage pre nás pripravila nitrianska spoločnosť zameraná na africké a brazílske bubny.

 • ORGANIZAČNÉ POKYNY MŠVVaŠ SR PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

  MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR (ĎALEJ LEN „MINISTERSTVO ŠKOLSTVA“) PODĽA § 150 ODS. 6 ZÁKONA Č. 245/2008 Z. Z. O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ (ŠKOLSKÝ ZÁKON) A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV VYDÁVA NASLEDOVNÉ POKYNY K ORGANIZÁCII ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023.

  Školský rok sa začína 1. septembra 2022. Prevádzka pre deti v MŠ začína 5. septembra 2022 o 6.30 h. Slávnosté zahájenie nového školského roka bude pre žiakov školy 5. septembra pred budovou školy o 8.00 a na Orechovom dvore o 9.30h. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023 (utorok). Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2023 (stredu) a končí sa 30. júna 2023 (piatok).

   

  Poznámka: Celé znenie Sprievodcu školským rokom 2022/2023 sa nachádza v uvedenom PDF súbore.

  sprievodca_skolskym_rokom_2022-2023.pdf

  Terminy_sk._prazdnin.pdf

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra
  Novozámocká 129, 949 05 Nitra
 • Základná škola (mobil): 0908 398 169

  Materská škola - 0904 599 808
  Školská jedáleň - 0908 134 035


  Zodpovedná osoba: Ing. Kristína Vargová

Fotogaléria