Navigácia

Zelená škola

Navigácia

Prihláška na štúdium na našej škole

Prihláška na štúdium na našej škole

 

 

 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Zápis na ZŠ sa vzťahuje na  dieťa, ktoré v roku 2023 k 31. augustu dovŕši 6 rokov alebo ktoré malo predĺženie povinného predprimárneho vzdelávania.
Elektronickú prihlášku do ZŠ budete môcť vypĺňať v termíne do 30.apríla 2023 do 23,59 hod.

Zápis do MŠ sa vzťahuje na  dieťa, ktoré v roku 2023 k 31. augustu dovŕši 3 roky. Ku prihláške sa prikladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobeného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní.
Elektronickú prihlášku do MŠ budete môcť vypĺňať v termíne do 4.mája 2023 do 16,00 hod.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra
    Novozámocká 129, 949 05 Nitra
  • Základná škola (mobil): 0908 398 169

    Materská škola - 0904 599 808
    Školská jedáleň - 0908 134 035


Fotogaléria