Navigácia

Zelená škola

Navigácia

Experimentálne overovanie

Zmena organizácie vyučovania na posilnenie čitateľskej a matematickej gramotnosti

Koncom leta 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo jedinečný projekt s názvom „Zmena organizácie vyučovania na posilnenie čitateľskej a matematickej gramotnosti“ a bude prebiehať v dvoch po sebe nasledujúcich školských rokoch (2021/2022 a 2022/2023).

    V prílohe preto zverejňujeme rozhodnutie ministerstva a taktiež Dohodu o spolupráci pri experimentálnom overovaní medzi garantom projektu – Štátnym pedagogickým ústavom a troma základnými školami  - ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, Košice, ZŠ Sčasného a ZŠ s MŠ Novozámocká 129  Nitra), ktoré projekt realizujú.

V rámci experimentálneho overovania chceme overiť model vyučovania, ktorý bude lepšie prispôsobený potrebám našich žiakov na 2. stupni.  Experimentálne overovanie bude prebiehať v školských rokoch 2021/2022 a 2022/2023 vo všetkých ročníkoch na 2. stupni základnej školy. Budeme overovať komplexnú zmenu organizáciu vyučovania zahŕňajúcu blokové vyučovanie a podporu individuálnej prípravy žiakov a vplyv tejto zmeny na kvalitu vzdelávacích výsledkov a motivácie žiakov k učeniu sa. Niektoré zmeny organizácie vyučovania budú realizované aj vo všetkých ročníkoch na 1. stupni základnej školy. V rámci každého dňa chceme prispôsobiť čas vyučovania využitím blokového alebo tímového vyučovania, aby sa udržala dynamika edukačného procesu a súčasne boli rešpektované potreby žiakov. Zlepšenie úrovne čitateľskej a matematickej gramotnosti bude podporené aktivitami realizovanými po vyučovaní aj formou individuálnej prípravy žiakov na vyučovanie. Očakávame zlepšenie dochádzky, vyučovanie v pokojnej atmosfére, odbúranie chronického záškoláctva a pozitívny vplyv na edukáciu a v neposlednom rade aj na pedagogických zamestnancov.

 • Harmonogram vyučovaniA

 • Hodina: od: do:
  1.hodina 8:00 8:40
  2. hodina 8:50 9:30
  3.hodina 10:00 10:40
  4. hodina 10:50 11:30
  5. hodina 11:40 12:20
  6. hodina 12:40 13:00

   

dohoda.pdf

rozhodnutie.pdf

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra
  Novozámocká 129, 949 05 Nitra
 • Základná škola (mobil): 0908 398 169

  Materská škola - 0904 599 808
  Školská jedáleň - 0908 134 035


  Zodpovedná osoba: Ing. Kristína Vargová

Fotogaléria