Navigácia

Zelená škola

Navigácia

Pedagogickí zamestnanci školy

Pedagogickí zamestnanci školy v školskom roku 2022/2023

1. Mgr. Melinda Drdoľová - riaditeľka školy

2. PaedDr. Maroš Salva - zástupca riaditeľky školy pre základnú školu

3. Mgr. Viera Kurucová - triedna učiteľka (1. ročník)

4. Mgr. Lucia Šeböková - triedna učiteľka (2.A)

5. Mgr. Petra Urbanská - triedna učiteľka (2.B)

6. Mgr. Vanesa Marcinkechová - triedna učiteľka (3. ročník)

7. Mgr. Mária Trtíková - triedna učiteľka (4. ročník)

8. Mgr. Katarína Balčiráková - triedna učiteľka (5. ročník)

9. Mgr. Ľubica Račeková - triedna učiteľka (6. ročník)

10. Mgr. Zuzana Trnkusová Dobišová - triedna učiteľka (7. ročník)

11. Mgr. Yurii Kirilov - triedny učiteľ (8. ročník), pedagogický asistent

12. Mgr. Michaela Trokšiarová - triedna učiteľka (9. ročník)

13. Mgr. Peter Prokopenský - učiteľ

14. Mgr. Vladimír Uhrin - učiteľ NAV

15. Eleonóra Žiaková - vychovávateľka

16. Mgr. Richard Otott - pedagogický asistent

17. Mgr. Mario Lénárt - školský špeciálny pedagóg NP PoP II.

18. Mgr. Miriama Beláková - pedagogický asistent NP PoP II.

19. Andrea Dučajová - zástupca riaditeľky školy pre materskú školu

20. Mgr. Alica Fialová - učiteľka materskej školy

21. Mgr. Erika Ivanová - učiteľka materskej školy

22. Zuzana Ondriškovičová - učiteľka materskej školy

23. Bc. Viera Špaňová - učiteľka materskej školy

24. Mgr. Nikola Lenghartová - učiteľka materskej školy

25. Mgr. Anna Chrkavá - pedagogický asistent NP PRIM MŠ

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra
    Novozámocká 129, 949 05 Nitra
  • Základná škola (mobil): 0908 398 169

    Materská škola - 0904 599 808
    Školská jedáleň - 0908 134 035


    Zodpovedná osoba: Ing. Kristína Vargová

Fotogaléria