Navigácia

Zelená škola

Navigácia

Školský klub detí

Školský klub

Školský klub pre žiakov našej školy sa orientuje na záujmové vzdelávanie a výchovu žiakov 1. až 4. ročníka v čase mimo vyučovania do 15.30 h. Vo výchovných činnostiach sa žiaci učia relaxovať tak, aby to zodpovedalo psycho-hygienickým zásadám striedania učenia a odpočinku a prispievalo k odstráneniu únavy z predchádzajúcej školskej činnosti, učí ich rásť cez zábavu, pomáha uspokojovať, kultivovať a rozvíjať kultúrne potreby a rôznorodé záujmy žiakov. Veľmi dôležitou úlohou školského klubu detí je viesť žiakov pravidelne sa pripravovať na vyučovanie, veľa čítať a osvojiť si správny spôsob učenia a precvičovať problémové úlohy. V prípade priaznivého počasia sa žiaci zapájajú do aktivít a úloh v rámci projektu Zelenej školy, športujú v školskej telocvični, na multifunkčnom ihrisku, zdokonaľujú svoje zručnosti v práci s IKT. V školskom roku 2022/2023 navštevuje školský klub 26 žiakov.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra
    Novozámocká 129, 949 05 Nitra
  • Základná škola (mobil): 0908 398 169

    Materská škola - 0904 599 808
    Školská jedáleň - 0908 134 035


Fotogaléria