Navigácia

Zelená škola

Navigácia

Aktuality 2022/23 Zelená škola web 2021/22 Náš EAP a kolégium Materiály pre učiteľov Aktuality 2023/24

Zelená škola

Aktuality 2023/24

september 2023

Účelové cvičenie

V dňoch 7.- 8. septembra 2023 žiaci druhého stupňa absolvovali teoretickú a praktickú časť účelového cvičenia. V prvý deň sme sa teoreticky venovali  piatim oblastiam: Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana, Zdravotná príprava, Dopravná výchova, Pohyb a pobyt v prírode a Výchova k bezpečnému správaniu v prírode. Na druhý deň nám počasie prialo a praktické cvičenie sme spojili s vychádzkou popri rieke na neďaleký nitriansky vrch - Kalváriu. Žiaci preukázali osvojenie si teoretických znalostí splnením úloh na stanovištiach. Na konci nás všetkých čakala sladká odmena.

Mgr. Trnkusová, Mgr. Trokšiarová, Mgr. Balčiráková, Mgr. Otott, Mgr. Kirilov

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra
    Novozámocká 129, 949 05 Nitra
  • Základná škola (mobil): 0908 398 169

    Materská škola - 0904 599 808
    Školská jedáleň - 0908 134 035


Fotogaléria