Navigácia

Zelená škola

Navigácia

Aktuality 2022/23 Zelená škola web 2021/22 Náš EAP a kolégium Materiály pre učiteľov Aktuality 2023/24

Zelená škola

Aktuality 2022/23

jún 2023

Motýlia záhrada

Na konci júna sa nám formou zážitkového učenia (na hodinách anglického jazyka a biológie) podarilo v priamom prenose pozorovať život motýľov (od húseničky - cez zakuklenie - vyliahnutie motýľov až po ich vypustenie do voľnej prírody).

Mgr. Trnkusová, Mgr. Trokšiarová

 

 

 

jún 2023

Zelenoškolský Deň detí a hodnotiaca návšteva

Dnešný sviatok (Deň detí) žiaci druhého stupňa oslávili medzitriednou súťažou v prekrásnom areáli našej školy. S nadšením plnili úlohy a milo prekvapili množstvom vedomostí, ktoré si osvojili počas trvania projektu Zelená škola v téme Zeleň a ochrana prírody. Súťaž nás zároveň pripravila na stretnutie s hodnotiacou návštevou, ktorá na našu školu zavítala nasledujúci deň. Naši žiaci hrdo prezentovali všetko, čo sa naučili a spoločne vytvorili. S napätím sme očakávali výsledok hodnotenia. Naše úsilie bolo ocenené, víťazmi sme sa stali všetci. Podarilo sa nám získať medzinárodný certifikát Zelenej školy, ktorý nám bude odovzdaný dňa 12. októbra 2023 na certifikačnej slávnosti v Košiciach.

Mgr. Trnkusová, Mgr. Trokšiarová, Mgr. Otott

 

apríl - jún 2023

Prírodná galéria

V dňoch 27.- 28. apríla sme v areáli našej školy prvýkrát otvorili Prírodnú galériu, ktorá zožala veľký úspech, preto sme ju pre žiakov, rodičov aj priateľov školy nechali sprístupnenú až do konca júna. Vystavené v nej boli práce našich žiakov so zameraním na rôzne druhy živočíchov, rastliny, prírodovedné hádanky, a iné.

Mgr. Trokšiarová

 

 

 

apríl 2023

Deň Zeme

Každý rok 22. aprila oslavujeme Deň Zeme. Nielen v tento deň by sme sa mali o ňu starať. Je dobré si pripomínať, že Zem je jediná a jedinečná a mali by sme ju ochraňovať. 

Mgr. Šebőková, Mgr. Beláková

 

Ako sa nám darí?

Po roku sme so žiakmi, pedagogickými i nepedagogickými zamestnancami našej školy opäť vypracovali audit v rámci oblasti Zeleň a ochrana prírody, ktorú sme si pred dvomi rokmi vybrali. 

 

Učíme sa vonku

V rámci projektu Zelená škola sa spoločne so žiakmi učíme ako sa učiť vonku. V prírode na slniečku, so spevom vtákov,... Učíme sa predmety ako slovenský jazyk, biológia, anglický jazyk a rôzne iné. 

 

Deň vtáctva 

V tento deň sme oslávili sviatok našich malých kamarátov, vtačikov. Poznávali sme rôzne druhy vtáctva, dôraz sme kládli na ich ochranu. Pripomenuli sme si dôležitosť ich prikrmovania v zimných mesiacoch. 

Mgr. Šebőková, Mgr. Beláková

 

marec 2023

Deň LESOV

V tento výnimočný deň si žiaci II.A  pripomenuli význam lesov. Rozobrali si podrobne z čoho sa skladá strom a že poznáme nielen listnaté, ale aj ihličnaté stromy. 

Mgr. Šebőková, Mgr. Beláková

 

Hurá von! 

Už svieti slniečko a ťahá nás von. V 3. triede sme spojili príjemné s užitočným a hodinu prírodovedy strávili pod holým nebom. Hľadali sme, čo všetko sa skrýva na školskom dvore, priraďovali sme stromom mená a pozorovali hmyz.

Mgr. Marcinkechová

 

Ochrancovia vody

Deň vody, 22. marec, si žiaci 3.ročníka pripomenuli zisťovaním informácií o vode, prečo je dôležitá a ako ňou šetriť. Pozreli si náučné video o kolobehu vody v prírode a jej podobách, následne diskutovali o význame vody, pitnom režime a pôvode vody. Nové poznatky žiaci využili počas kvízu a na záver vytvorili spoločné projekty.

Mgr. Marcinkechová

 

Do našej školy prileteli včely

V rámci projektu Zelená škola sme jar na našej škole privítali putovnou, interaktívnou hrou "Kráľovstvo včiel."  Žiaci sa na chvíľu stali súčasťou včelieho spoločenstva, prežili v skupinkách kalendárny rok v úli. Usilovne plnili úlohy, zbierali medové kvapky a vytvárali si zásoby na zimu. Naučili sa veľa nového, dozvedeli sa zaujímavosti o včelách, ale aj to, čo včely ohrozuje a ako im môžu pomôcť.

Mgr. Trnkusová

 

Malí záhradkári

V rámci projektu Zelená škola sa venujeme prirode a ekológii a tak sa s príchodom jari žiaci I. stupňa zapojili do sadenia zeleniny. Vo vyvýšených záhonoch na školskom dvore vysadili cibuľku, pažítku, kučeravý petržlen, hrach a vysiali budúce priesady rajčín. Veríme, že pravidelnou starostlivosťou a trpezlivosťou sa čoskoro objaví prvá úroda.

pani učiteľky z I. stupňa, Mgr. Marcinkechová, Mgr. Urbanská, Mgr. Kurucová

 

február 2023

Sadím, sadíš, sadíme

Na jar sme sa potešili spoločným sadením byliniek. Žiaci druheho stupňa si na hodinach biológie zasiali a zasadili vlastnú zeleninu a bylinky, o ktoré sa starajú v učebni bioógie.

Mgr. Trokšiarová

 

Výroba alternatívnych vtáčích kŕmidiel


Žiaci druhého stupňa sa na hodinách biológie oboznámili s témou prikrmovania našich vtáčikov v zime. Dozvedeli sa o vhodných druhoch potravy, ale aj o tých, ktorými by sme im mohli ublížiť. Vyrobili sme niekoľko vtáčich krímidiel a rozmiestnili ich v školskom areáli.

Mgr. Trokšiarová

 

december 2022

Pod našimi nohami...

Niesla názov výstava s podtitulom Tajný život bezstavovcov, ktorá nám priblížila život drobných tvorov, pre nás častokrát neviditeľných. Okrem skvelých aktivít a prednášky sme si vyrobili aj vlastných "hmyziakov" z vosku. 

Mgr. Trokšiarová, Mgr. Kririlov, Mgr. Trnkusová

 

október 2023

Knižný strom prianí

Realizácia 18. ročníka celoslovenského projektu "Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice" - 24. októbra 2022 - na tému Knižný strom prianí. Hlavným cieľom podujatia bolo zaujímavými, tvorivými a hravými aktivitami vybudovať pozitívny prístup žiakov ku knihám či školskej knižnici, rozvíjať ich predstavivosť aj kreativitu a taktiež poukázať na dôležitosť spolupráce a silu priateľstva.

Mgr. Trokšiarová, Mgr. Ottot

 

september 2023

Spoznajme spolu Zelenú školu

Nehovorili sme našim žiakom, nemuseli sme. Povedal im to názov hry za nás. Interaktívna aktivita, ktorú sme si zapožičali, previedla deťmi otázkami o životnom prostredí, jeho ochrane a našej úlohe v celom procese. Hra pracuje nielen s touto dôležitou témou, ale aj na posilnení tímového ducha v triedach a medzi jednotlivými kolektívmi, taktiež na rozvoji počítačovej a čitateľskej gramotnosti a pripomína či učí nové poznatky z biológie. Zapojil sa celý druhý stupeň spolu s triednymi uciteľkami a asistent Richard Ottot.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra
    Novozámocká 129, 949 05 Nitra
  • Základná škola (mobil): 0908 398 169

    Materská škola - 0904 599 808
    Školská jedáleň - 0908 134 035


Fotogaléria