Navigácia

Zelená škola

Navigácia

Poradné orgány

Nadpis

Poradnými orgánmi riaditeľky ZŠ s MŠ sú:

 1. pedagogická rada – všetci pedagogickí zamestnanci
 2. metodické orgány -  metodické združenie, PK

 

PK pre prírodovedné predmety – vedúca Mgr. Michaela Trokšiarová

PK pre spoločenskovedné predmety – vedúca Mgr. Zuzana Trnkusová

MZ pre 1. – 4. ročník – vedúca Mgr. Viera Kurucová

MZ pre MŠ – vedúca Mgr. E. Ivanová

 

 1. rada školy
 2. rada rodičov

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra
  Novozámocká 129, 949 05 Nitra
 • Základná škola (mobil): 0908 398 169

  Materská škola - 0904 599 808
  Školská jedáleň - 0908 134 035


Fotogaléria