Navigácia

Zelená škola

Navigácia

Krúžky

2023/2024

P.č.

Názov záujmového útvaru

Deň v týždni, kedy prebieha činnosť

Čas – od - do

vyučujúci

1.

Zelená škola

streda

13.10 – 14.10

Mgr. Z. Trnkusová

2.

Folklórno-tanečný krúžok Krškanček

pondelok

14.15 – 15.15

Mgr. Z. Solárová

3.

Mažoretky

štvrtok 12.40 - 13.40 Mgr. Lea Christovová

4.

Šikovné ruky

štvrtok

11.30 – 12.30

Mgr. M. Trtíková

5.

Futbalový  krúžok

pondelok 14.00 -15.00

štvrtok - 1.-4.

13.15 – 14.15

Mgr. K. Balčiráková

6.

Mladý boxerista

pondelok 5.-9.

utorok- 1.-4.ch

streda 1.-4. d

13.00 – 14.30

13.30 - 14.30

13.30 - 14.30

Mgr. Y. Kirilov

7.

Copíky

streda

12.40 -13.40

Mgr. L. Seboková

8.

Mladý zdravotník

pondelok

11.30 –12.20 15.30

N. Žiaková

9.

Mladý cukrár

piatok

12.25 – 13.10

Mgr. M. Trokšiarová

10.

Mladý záhradkár

štvrtok

12.20 – 13.10

Mgr. V. Marcinkechová

11.

Jump rope - švihadlový

 piatok

12.30 -13.30

Jana Drdoľová

12.

Pingpongový krúžok

utorok

12.20 – 13.00

Mgr. P. Urbanská

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra
    Novozámocká 129, 949 05 Nitra
  • Základná škola (mobil): 0908 398 169

    Materská škola - 0904 599 808
    Školská jedáleň - 0908 134 035


Fotogaléria