Navigácia

Zelená škola

Navigácia

Plán prírodovednej gramotnosti

Aktivity zamerané na rozvoj prírodovednej gramotnosti žiakov v našej škole - 2022/2023

 

 

Názov aktivity

Obsahová náplň

Ročník

Termín realizácie

Zodpovední učitelia

Buď správny ornitológ

predstavenie pojmu ornitológia, poznávanie vtákov, stavba vtáčích búdok

5. – 9. ročník

november - január

vyučujúci BIO

Bylinková záhrada

vytvorenie  si vlastnej bylinkovej záhrady, poznávanie byliniek, starostlivosť o bylinky (sadenie, polievanie),  poznávanie liečivých vlastností byliniek, ich sušenie, uskladnenie a konzumácia

 

1. – 9. ročník

priebežne počas školského roka

vyučujúci BIO, ale aj ostatní vyučujúci

Európsky týždeň mobility – „Čistejšia doprava pre všetkých“

športové aktivity, tvorba plagát, diskusia

cieľ: zdôrazniť dôležitosť dostupnosti dopravy s nulovými emisiami, ochrana životného prostredia

1. – 9. ročník

september

 (16. – 22.09. 2022)

všetci vyučujúci

Kreslíme
s prírodnými farbami

vytvorenie farieb z prírodných zdrojov (bobule, tráva, blato, kvety, listy, ...) a spoločné kreslenie prírody, zvierat

5. – 9. ročník

september, október

vyučujúci BIO

Nenič svoje telo

diskusia o alkohole či drogách a ich negatívnom vplyve na ľudský organizmus

5. – 9. ročník

november

vyučujúci BIO

Poznaj školský areál

pomenovanie drevín v školskom areály, vytvorenie náučných tabúl o konkrétnych drevinách

1. – 9. ročník

priebežne počas školského roka

vyučujúci BIO

Poznávame prírodu - vychádzky

vychádzky spojené so zásadami kultivovaného správania v prírode, pozorovanie zmien v prírode, diskusia

1. – 9. ročník

priebežne počas školského roka

všetci vyučujúci

Projekt – „Zelená škola“

výchovno-vzdelávací program určený pre školy, ktoré denne robia kroky na zníženie ekologickej stopy

- cieľ: podpora školských komunít, ktoré vďaka vzájomnej spolupráci menia svoje environmentálne správanie, čím prispievajú k zmierneniu vplyvu školy na klimatické zmeny 

1. -9. ročník

priebežne počas školského roka

Mgr. Zuzana Trnkusová,

Mgr. Michaela Trokšiarová

Recyklohry

školský recyklačný program

- cieľ: prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií

1. – 9. ročník

priebežne počas školského roka

vyučujúci BIO

Týždeň zdravej výživy

aktivity zamerané na podporu zdravia (tvorba ovocných a zeleninových šalátov, plagátov,...)

1. – 9. ročník

apríl

vyučujúci BIO

Uprac školský areál

spoločné upratanie školského areálu, separácia odpadu

cieľ: zamerať sa na ochranu životného prostredia a správne triedenie odpadu

1. – 9. ročník

priebežne počas školského roka

všetci vyučujúci

Vlastná čajovňa

na základe bylinkovej záhrady si môžeme vyrábať vlastné liečivé či ovocné čaje

cieľ: tvorba nápojového lístku, poznanie vlastností byliniek, tvorba vlastných liečivých čajov, tvorba podujatí: napr. posedenie pri čaji - zlepšenie vzťahov v triedach a medzi ostatnými triedami, hranie spoločenských hier pri pití čaju, diskusia

1. – 9. ročník

priebežne počas školského roka

vyučujúci BIO

Zbierame batérie so Šmudlom

projekt zameraný na zber použitých batérií

cieľ:  separácia nebezpečného odpadu a znižovanie jeho podielu v zmiešanom komunálnom odpade

1. – 9. ročník

priebežne počas školského roka

vyučujúci BIO

 

Aktivity zamerané na rozvoj prírodovednej gramotnosti žiakov v našej škole

Školský rok: 2021/2022

 

Názov aktivity

Obsahová náplň

Ročník

Termín realizácie

Zodpovední učitelia

Buď správny ornitológ

predstavenie pojmu ornitológia, poznávanie vtákov, stavba vtáčích búdok

5. – 9. ročník

november - január

vyučujúci BIO

Bylinková záhrada

vytvorenie  si vlastnej bylinkovej záhrady, poznávanie byliniek, starostlivosť o bylinky (sadenie, polievanie),  poznávanie liečivých vlastností byliniek, ich sušenie, uskladnenie a konzumácia

 

1. – 9. ročník

priebežne počas školského roka

vyučujúci BIO, ale aj ostatní vyučujúci

Európsky týždeň mobility – „Čistejšia doprava pre všetkých“

športové aktivity, tvorba plagát, diskusia

cieľ: zdôrazniť dôležitosť dostupnosti dopravy s nulovými emisiami, ochrana životného prostredia

1. – 9. ročník

september

 (16. – 22.09. 2020)

všetci vyučujúci

Kreslíme
s prírodnými farbami

vytvorenie farieb z prírodných zdrojov (bobule, tráva, blato, kvety, listy, ...) a spoločné kreslenie prírody, zvierat

5. – 9. ročník

september, október

vyučujúci BIO

Nenič svoje telo

diskusia o alkohole či drogách a ich negatívnom vplyve na ľudský organizmus

5. – 9. ročník

november

vyučujúci BIO

Poznaj školský areál

pomenovanie drevín v školskom areály, vytvorenie náučných tabúl o konkrétnych drevinách

1. – 9. ročník

priebežne počas školského roka

vyučujúci BIO

Poznávame prírodu - vychádzky

vychádzky spojené so zásadami kultivovaného správania v prírode, pozorovanie zmien v prírode, diskusia

1. – 9. ročník

priebežne počas školského roka

všetci vyučujúci

Projekt – „Zelená škola“

výchovno-vzdelávací program určený pre školy, ktoré denne robia kroky na zníženie ekologickej stopy

- cieľ: podpora školských komunít, ktoré vďaka vzájomnej spolupráci menia svoje environmentálne správanie, čím prispievajú k zmierneniu vplyvu školy na klimatické zmeny 

1. -9. ročník

priebežne počas školského roka

Mgr. Zuzana Trnkusová,

Mgr. Michaela Trokšiarová

Recyklohry

školský recyklačný program

- cieľ: prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií

1. – 9. ročník

priebežne počas školského roka

vyučujúci BIO

Týždeň zdravej výživy

aktivity zamerané na podporu zdravia (tvorba ovocných a zeleninových šalátov, plagátov,...)

1. – 9. ročník

apríl

vyučujúci BIO

Uprac školský areál

spoločné upratanie školského areálu, separácia odpadu

cieľ: zamerať sa na ochranu životného prostredia a správne triedenie odpadu

1. – 9. ročník

priebežne počas školského roka

všetci vyučujúci

Vlastná čajovňa

na základe bylinkovej záhrady si môžeme vyrábať vlastné liečivé či ovocné čaje

cieľ: tvorba nápojového lístku, poznanie vlastností byliniek, tvorba vlastných liečivých čajov, tvorba podujatí: napr. posedenie pri čaji - zlepšenie vzťahov v triedach a medzi ostatnými triedami, hranie spoločenských hier pri pití čaju, diskusia

1. – 9. ročník

priebežne počas školského roka

vyučujúci BIO

Zbierame batérie so Šmudlom

projekt zameraný na zber použitých batérií

cieľ:  separácia nebezpečného odpadu a znižovanie jeho podielu v zmiešanom komunálnom odpade

1. – 9. ročník

priebežne počas školského roka

vyučujúci BIO

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra
    Novozámocká 129, 949 05 Nitra
  • Základná škola (mobil): 0908 398 169

    Materská škola - 0904 599 808
    Školská jedáleň - 0908 134 035


    Zodpovedná osoba: Ing. Kristína Vargová

Fotogaléria