Navigácia

Zelená škola

Navigácia

Profil verejného obstarávateľa

Názov: Základná škola s materskou školou
IČO: 37865498
Obec: Nitra
Ulica: Novozámocká 129
PSČ:

94905

 

Kontaktné osoby

Meno a Priezvisko: Mgr. Melinda Drdoľová
Ulica a číslo: Novozámocká 129
Obec: 949 05, Dolné Krškany
Telefón: 0908 398 169
E-mail: zsmsnitra@gmail.com
   

Základná škola s materskou školou

Novozámocká 129

949 05 Nitra

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie I. štvrťroka 2019 (od 1.1 – 31.3)  podľa zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Por. č.

Názov zákazky – predmet

Identifikácia úspešného uchádzača

Hodnota zákazky s DPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: PaedDr. Peter Zákopčan

V Nitre dňa: 31.03.2019

 

Základná škola s materskou školou

Novozámocká 129

949 05 Nitra

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie II. štvrťroka 2019 (od 1.4 – 30.6)  podľa zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Por. č.

Názov zákazky – predmet

Identifikácia úspešného uchádzača

Hodnota zákazky s DPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: PaedDr. P. Zákopčan

V Nitre dňa: 30.06.2019

 

Základná škola s materskou školou

Novozámocká 129

949 05 Nitra

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie III. štvrťroka 2019 (od 1.7 – 30.9)  podľa zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Por. č.

Názov zákazky – predmet

Identifikácia úspešného uchádzača

Hodnota zákazky s DPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. M. Drdoľová

V Nitre dňa: 30.09.2019

 

Základná škola s materskou školou

Novozámocká 129

949 05 Nitra

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie IV. štvrťroka 2019 (od 1.10 – 31.12)  podľa zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Por. č.

Názov zákazky – predmet

Identifikácia úspešného uchádzača

Hodnota zákazky s DPH

1.

 

Stavebné práce

David Cicko

IČO: 52164438

Ružový dvor 722/1

941 07 Veľký Kýr

7544,60 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. M. Drdoľová

V Nitre dňa: 31.12.2019

 

Základná škola s materskou školou

Novozámocká 129

949 05 Nitra

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie I. štvrťroka 2020 (od 1.1 – 31.3)  podľa zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Por. č.

Názov zákazky – predmet

Identifikácia úspešného uchádzača

Hodnota zákazky s DPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. M. Drdoľová

V Nitre dňa: 31.03.2020

 

Základná škola s materskou školou

Novozámocká 129

949 05 Nitra

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie II. štvrťroka 2020 (od 1.4 – 30.6)  podľa zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Por. č.

Názov zákazky – predmet

Identifikácia úspešného uchádzača

Hodnota zákazky s DPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. M. Drdoľová

V Nitre dňa: 30.06.2020

 

Základná škola s materskou školou

Novozámocká 129

949 05 Nitra

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie III. štvrťroka 2020 (od 1.7 – 30.9)  podľa zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Por. č.

Názov zákazky – predmet

Identifikácia úspešného uchádzača

Hodnota zákazky s DPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. M. Drdoľová

V Nitre dňa: 30.09.2020

 

Základná škola s materskou školou

Novozámocká 129

949 05 Nitra

 

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie IV. štvrťroka 2020 (od 1.10 – 31.12)  podľa zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Por. č.

Názov zákazky – predmet

Identifikácia úspešného uchádzača

Hodnota zákazky s DPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. M. Drdoľová

V Nitre dňa: 31.12.2020

 

Základná škola s materskou školou

Novozámocká 129

949 05 Nitra

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie I. štvrťroka 2021 (od 1.1 – 31.3)  podľa zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Por. č.

Názov zákazky – predmet

Identifikácia úspešného uchádzača

Hodnota zákazky s DPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. M. Drdoľová

V Nitre dňa: 31.03.2021

 

Základná škola s materskou školou

Novozámocká 129

949 05 Nitra

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie II. štvrťroka 2021 (od 1.4 – 30.6)  podľa zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Por. č.

Názov zákazky – predmet

Identifikácia úspešného uchádzača

Hodnota zákazky s DPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. M. Drdoľová

V Nitre dňa: 30.06.2021

 

Základná škola s materskou školou

Novozámocká 129

949 05 Nitra

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie III. štvrťroka 2021 (od 1.7 – 30.9)  podľa zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Por. č.

Názov zákazky – predmet

Identifikácia úspešného uchádzača

Hodnota zákazky s DPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. M. Drdoľová

V Nitre dňa: 30.09.2021

 

Základná škola s materskou školou

Novozámocká 129

949 05 Nitra

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie IV. štvrťroka 2021 (od 1.10 – 31.12)  podľa zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Por. č.

Názov zákazky – predmet

Identifikácia úspešného uchádzača

Hodnota zákazky s DPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. M. Drdoľová

V Nitre dňa: 31.12.2021

 

Základná škola s materskou školou

Novozámocká 129

949 05 Nitra

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 10 000 eur za obdobie I. kalendárneho polroka 2022 (od 1.1 – 30.6)  podľa § 10 ods. 10 zákona č. 395/2021 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Por. č.

Názov zákazky – predmet

Identifikácia úspešného uchádzača

Hodnota zákazky s DPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. M. Drdoľová

V Nitre dňa: 30.06.2022

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 10 000 eur za obdobie II. kalendárneho polroka 2022 (od 1.7 – 31.12)  podľa § 10 ods. 10 zákona č. 395/2021 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Por. č.

Názov zákazky – predmet

Identifikácia úspešného uchádzača

Hodnota zákazky s DPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. M. Drdoľová

V Nitre dňa: 31.12.2022

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 10 000 eur za obdobie I. kalendárneho polroka 2023 (od 1.1. – 30.06)  podľa § 10 ods. 10 zákona č. 395/2021 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Por. č.

Názov zákazky – predmet

Identifikácia úspešného uchádzača

Hodnota zákazky s DPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. M. Drdoľová

V Nitre dňa: 30.06.2023

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra
    Novozámocká 129, 949 05 Nitra
  • Základná škola (mobil): 0908 398 169

    Materská škola - 0904 599 808
    Školská jedáleň - 0908 134 035


Fotogaléria